Luật baccarat

Home » Luật baccarat
baccarat-rules

Baccarat là trò chơi bài, bao gồm một giá bài với 6 hoặc 8 bộ. Quản trò sẽ chia hai tay bài, “nhà băng” và “người chơi.” Trước khi chia, tiền cược có thể đặt vào tay nhà băng, tay người chơi, hoặc ở giữa.

Cược thắng vào nhà băng hoặc người chơi có giá trị 1:1, nhưng mức phí 5% sẽ được tính vào cược đặt vào nhà băng, khiến giá trị giảm còn 0.95 trên 1. Một số casino có thể có mức phí thấp hơn (VD Binion’s Horeshoe ở Las Vegas đặt phí 4%)

Một số nguồn cho biết các cược hòa có giá trị 8:1, trong khi một số nguồn khác cho rằng giá trị này là 9:1, khác nhau giữa các casino. Nếu hòa, cược vào nhà băng hoặc người chơi sẽ bị trả lại. Một khi cược đã đặt, không có cơ hội để quyết thêm – cả nhà băng và người chơi đều được chia bài theo luật có sẵn, sao cho cuối cùng mỗi bên đều có 2 hoặc 3 lá bài.

Giá trị của một tay bài chính là tổng các quân bài. Các quân mười và quân bài mặt người được tính là 0, còn các quân còn lại tính như bình thường. Chỉ có chữ số hàng đơn vị của số tổng sẽ được tính, vì vậy các tay chơi baccarat sẽ chỉ có giá trị từ 0 tới 9. Tay với giá trị cao nhất sẽ thắng; nếu các tay có giá trị bằng nhau thì kết quả là hòa.

Luật chơi cho tay người chơi: Nếu hai quân đầu tiên của người chơi có tổng ít nhất là 6, người chơi phải bỏ qua lượt (stand) và không lấy thêm bài. Nếu hai quân đầu tiên có tổng lớn nhất là 5, người chơi phải lấy thêm bài. Luật chơi cho tay nhà băng: Nếu hai quân đầu tiên của nhà băng có tổng ít nhất là 7, nhà băng phải bỏ qua lượt (stand) và không lấy thêm bài. Nếu hai quân đầu tiên có tổng là 0, 1, hoặc 2, nhà băng phải lấy thêm một quân. Nếu hai quân đầu tiên có tổng 3, 4, 5 hoặc 6, việc nhà băng có lấy thêm bài hay không sẽ được quyết định bởi việc người chơi đã lấy thêm bài chưa, và nếu rồi, giá trị quân bài đã lấy, cụ thể như bảng sau.

Nhà băng lấy bài vs. người chơi lấy bài

  Nhà băng bài người chơi vừa lấy
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9
8
7
6 D D
5 D D D D D
4 D D D D D D D
3 D D D D D D D D D D
2 D D D D D D D D D D D
1 D D D D D D D D D D D
0 D D D D D D D D D D D

——————————————

D = lấy N = người chơi không lấy bài

Phân bố xác suất một tay bài lấy từ một giá bài đầy đủ như sau:

Khả năng          Khả năng                Khả năng

nhà băng thắng  người chơi thắng    hòa

———————————————————

6 bộ    0.458652719    0.446278570     0.095068711

8 bộ    0.458597423    0.446246609     0.095155968

Có nghĩa là lợi thế nhà cái như sau:

Cược nhà băng  Cược người chơi  Cược hòa  Cược hòa

bộ   5% vig.   4% vig.                9:1       8:1

———————————————————

6     1.05585%  0.59720%  1.23741%    4.93129%  14.43816%

8     1.05791%  0.59931%  1.23508%    4.84403%  14.35963%”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *